FFW-slideshow

Awit ng Malayang Manggagawa

Mula sa abo ng digmaan
Tayong manggagawa’y tinawagan
Isulong ang bansa tungo sa kaunlaran
Biyaya ng Dios ay makamtan

Ngunit saan ma’y naglipana
Mga buwitreng mapagsamantala
Luha, pawis, dugo, nais nilang sairin
Manggagawa’y gawing alipin.

Koro:

Free Workers, Free Workers,
Malayang manggagawa, tayo ay magkaisa
Free Workers, Free Workers,
Malayang manggagawa, tayo ay makibaka.

Mga tinig ang dumagundong
Kalayaan ay kanilang layon:
Fr. Walter Hogan, at kasamang Johnny Tan
Natatag ang ating kaisahan. (FFW)

(Ulitin ang Koro)

Sa paglipas ng panahon
Butil na ‘tinanim ay yumabong
Ating kaisaha’y harap sa bagong hamon
Ang hamon ng globalisasyon

Kaya’t tayo’y dapat magpapatuloy
Ang lakas natin ay dadaloy
Sa planta at pabrika, nayon at pamayanan
Ang unyon ay gawing kilusan

(Ulitin ang Koro, 2 beses)

ffw-newsletter-thumbs

Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation
Trade Federation